a-03
a-03

Savez Jevrejskih Opština Jugoslavije

Beograd - Inv. Broj. 4978